Knikker jij nog?

De pot met knikkers

Een professor stond voor de klas en bekeek de studenten die zijn les kwam volgen. Voor hem op zijn lessenaar stond een aantal attributen.

Toen hij zijn les begon, pakte hij zonder te spreken een grote, lege glazen pot en begon deze te vullen met knikkers.

Toen er geen knikker meer bij kon, vroeg hij zijn leerlingen of de pot vol was. Ze antwoorden dat het zo was.

Toen pakte de professor een doos met kralen. Hij schudde voorzichtig de kralen uit de doos, zodat zij de open ruimtes tussen de knikkers opvulden. Opnieuw vroeg de professor of de pot vol was. De studenten waren het met elkaar eens dat de pot nu echt vol was.

De professor nam nu een doos met schelpenzand en gooide het zand in de pot. Uiteraard vulde het zand alle ruimte op tussen de knikkers en de kralen. De professor vroeg opnieuw of de pot nu echt vol was. Unaniem antwoordden de studenten met een volmondig “Ja”.

De professor bukte even en haalde onder zijn lessenaar en fles wijn tevoorschijn. Hij opende de fles en schonk de wijn in de pot waar het alle ruimte tussen de zandkorrels opvulde. De studenten begon te lachen.

“Kijk”, sprak de professor toen het gelach verstomde. “De glazen pot is een metafoor voor ons leven. De knikkers staan voor alle belangrijke dingen in je leven. Familie, vrienden, kinderen, passies…. dingen die zin en invulling geven aan het leven, zelfs als er niets anders meer was op de wereld. Je leven zou toch gevuld zijn.

De kralen zijn de andere dingen die van belang zijn en die je iets kunnen schelen zoals bijvoorbeeld je baan, je auto of je huis. Het zand is al het andere oftewel zaken die er minder toe doen.

Als je de pot begint te vullen met zand”, vervolgde de professor, “is er geen plaats meer voor de knikkers of de kralen. Zo is het natuurlijk ook in het leven.

Als je al je energie besteedt aan kleine, onbelangrijke dingen, dan zal er nooit plaats en ruimte zijn voor de zaken die echt belangrijk voor je zijn. Besteed aandacht aan de dingen die essentieel zijn voor je geluk. Er zal altijd genoeg tijd overblijven om je huis op te ruimen of je auto te wassen. Besteed eerst aandacht aan de knikkers, aan de dingen die er echt toe doen. Bepaal je prioriteiten, de rest is alleen maar zand.

Eén van de studenten stak haar hand op en vroeg naar de metafoor van de wijn.

De leraar glimlachte. “Ik ben blij dat je het vraagt. De wijn toont slechts aan dat hoe vol je leven ook is, er altijd wel plek is om samen met een vriend of dierbare te genieten van een goed glas wijn.

Van wie dit verhaal oorspronkelijk is, is mij onbekend. Het verhaal ken ik al jaren, maar blijft mooi.

Welke knikkers gooi jij als eerste in de pot?

Deel dit bericht

Lees meer blogs