Externe privacy verklaring

Privacy beleid extern gebruik AVG 2018.

Privacystatement
Lonneke Pannekoek,
Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie.
CSR-coach
Loopbaanadviseur
Coach@home, 
Lorentzhof 21, 
1433 LS Kudelstaart
www.coachathome.nl

Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 51595591 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid en Organisatie, met informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemen verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieen natuurlijke personen van wie Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid-en Organisatie, persoonsgegevens verwerkt:
a) (potentiele) clienten
b) bezoekers aan de praktijk van Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid- en      Organisatie.
c) bezoekers op de website van Coach@home.
d) alle overige personen die met Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid-en Organisatie contact opnemen of van wie zij persoonsgegevens verwerkt. 

2. Verwerking van persoonsgegegevens

Lonneke Pannekoek verwerkt persoonsgegevens die:
a) een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens, of andere persoonsgegevens.
b) met toestemming van de betrokkenen worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
c) tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Coach@home worden cookies      verzameld.
d) door camerabeelden bij een bezoek aan het bedrijfspand in Amstelveen, Heemstede/Haarlem, Amsterdam worden gemaakt om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze gebouwen. In Amstelveen wordt bij de receptie ook een presentielijst bijgehouen, om in het kader van calamiteiten te weten wie zich in het bedrijfspand bevindt.

3. Doeleinden verwerking.
Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.
a) het uitvoeren van een stressmanagementtrajecten. 
b) het onderhouden van contacten, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.
c) het uitvoeren van loopbaan, outplacement en coachingstrajecten. 
d) het kunnen versturen van facturen.

4. Rechtsgrond
Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:
a) toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking.
b) uitvoeren van- of met het oog op- het sluiten van een begeleidingsovereenkomst waaronder ook het declaren aan derden, bijvoorbeeld een opdrachtgever of werkgever van betrokkene.
c) een wettelijke verplichting,
d) een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens de instructies van Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie verwerken. Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie luit met verwerkers een verwerkingsovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden.

Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7.Doorgifte buiten de EER
Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie, geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

9. Wijzigen privacystatement
Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie kan dit statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie, Coach@home, gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten.
Je hebt het recht Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie, te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kun je met Lonneke Pannekoek, Registerpsycholoog Arbeid- en Organisatie contact opnemen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  

stress- en burnoutbegeleiding

Bij Coach@home leer je beter omgaan met stress, vermoeidheid, overbelasting en burn- out. Dit zorgt voor significante gezondheidsverbeteringen. Jij voelt je beter en kan weer genieten van het leven. 

loopbaanbegeleiding

Bij Coach@home leer je de arbeidsmarkt effectief benaderen zodat je een interessante, leuke en passende baan vindt, die bij jou past! Jij kunt weer met plezier aan het werk. 95% van de cliënten vinden tijdens of direct na het traject nieuw werk.

persoonlijke coaching

Heb je een persoonlijke coachingsvraag, stap je steeds in dezelfde valkuil, wil je een bepaalde competentie verder ontwikkelen of wil je aan de slag met je leefstijl? Dan kun je ook terecht voor een traject op maat, afgestemd op jouw vraag, probleem, of dilemma.

outplacement

Word je of ben je ontslagen en heb je een vergoeding meegekregen voor Outplacement? Dan kun je natuurlijk ook terecht bij Coach@home voor het vinden van nieuw werk!

kosteloos ontwikkeladvies

Wil je gebruik maken van een kosteloos Ontwikkeladvies twv € 700,- met subsidie van de overheid, dan kun je ook bij Coach@home aan de slag.

afspraak maken

Scumsan dictum mi ipsum sit amet mi. Phasellus luctus consectetur ornare. Aliquam in sollicitudin tortor, at efficitur turpis.accumsan dictum mi ipsum sit amet mi. Phasellus luctu.

De meeste coachingstrajecten bevatten na het eerste gratis kennismakingsgesprek tussen de 5 en de 10 gesprekken en deze vinden meestal om de twee weken plaats.

I.v.m. de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus vinden alle gesprekken plaats via telefoon, beveiligd beeldbellen en/of beveiligd mailen. Dit gaat heel goed!